Zakat Maal, Menyucikan Harta Dan Jiwa

Zakat adalah kewajiban umat muslim yang harus tertunaikan dalam diri kita, sebab zakat dapat menyucikan dan membersihkan harta maupun jiwa dari berbagai sifat bakhil dan akhlak tercela orang yang menunaikannya. Menunaikan zakat dengan tepat tentu akan mendatangkan banyak kebaikan, diantaranya tumbuhnya sifat dermawan dan syukur di hati kita. Selain itu, juga memberikan kebahagiaan kepada mereka … Read more