Golongan Penerima Zakat dalam Surat At-Taubah Ayat 60

Zakat ialah rukun Islam keempat yang mempunyai makna membersihkan harta para muzakki. Salah satu hikmah berzakat yang kita keluarkan adalah para penerima manfaat (mustahik) akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan memperoleh kesejahteraan dan taraf hidup yang baik secara merata. Perintah berzakat dalam Al-Qur’an kebanyakan beriringan dengan perintah shalat. Perintah untuk menunaikan zakat, memiliki kedudukan … Read more