ImageZakat Harta (Maal)
Image
Kamu akan melakukan zakat

Zakat Harta (Maal)

  • Nishab adalah batas minimal pendapatan wajib zakat
  • Haul merupakan kepemilikan harta yang telah mencapai 1 tahun
  • Nishab zakat maal sebesar 85 gram emas/tahun (Fatwa MUI no. 3 tahun 2003)

 

Doa Niat Zakat
Rp
Image
Pilih ▾

Sapaan :