Rekening LAZ Harfa

Zakat

BTN Syariah (200)

7191111114 salin

a.n Yayasan Harfa Banten Zakat

Bank Syariah Mandiri (451)

LAZ Harfa (Zakat) salin

a.n 7105718408

BJB Syariah (425)

0050301000942 salin

a.n Yayasan Harapan Dhuafa Banten

BNI (009)

2001616162 salin

a.n Harapan Dhuafa Banten (Zakat)

Infak

BCA (014)

2451369221 salin

a.n Yayasan Harapan Dhuafa Banten

Mandiri (008)

1630003848580 salin

a.n Yayasan Harapan Dhuafa Banten

BTN Syariah (200)

7191003624 salin

a.n Yayasan Harfa Banten

BRI (002)

008401000593562 salin

a.n Yayasan Harapan Dhuafa Banten

BJB (110)

0078118441100 salin

a.n Yayasan Harapan Dhuafa Banten

BNI Syariah (009)

0264089319 salin

a.n Yayasan Harapan Dhuafa Banten

BNI (009)

2001717171 salin

a.n Yayasan Harapan Dhuafa Banten

Bank Syariah Mandiri (451)

7003346538 salin

a.n Yayasan Harapan Dhuafa Banten

Bank Syariah Mandiri (451)

7016539818 salin

a.n LAZ Harfa Cab Pandeglang

Wakaf

Bank Muamalat (147)

3930000477 salin

a.n Yayasan Harapan Dhuafa Banten